Vali chuyên dụng đựng thiết bị

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Lọc
Vali 330x300x160mm Black 5JG-312413 Vali 330x300x160mm Black 5JG-312413

Vali 330x300x160mm Black 5JG-312413

Vali 330x300x160mm Black 5JG-312413

Outer Dimension: (L x W x D) 450mm x 350mm x 160mm 17.7Inch x 13.8Inch x 6.3Inch

Outer Dimension:
(L x W x D) 450mm x 350mm x 160mm
17.7Inch x 13.8Inch x 6.3Inch

Large Cases 32.7Inch x 22.2Inch x 12.8Inch Retractable extension handle Watertight, shockproof, and dustproof

Large Cases 32.7Inch x 22.2Inch x 12.8Inch
Retractable extension handle
Watertight, shockproof, and dustproof

call zalo messenger